Programma cintura gialla

Parte Teorica

 • Come si fa la cintura
 • Cosa vuol dire judo
 • Classificazione cadute
 • Cenni sulla vita del M° Jigoro Kano

Parte Pratica

Ukemi Waza

 • Ushiro ukemi
 • Yoko ukemi (migi/hidari)
 • Mae ukemi
 • Mae maware ukemi

Taci Waza

 • Te Waza
  • Ippon seoi nage
  • Tai otoshi
 • Koshi Waza
  • Koshi guruma
  • O goshi
  • Uki goshi
 • Ashi Waza
  • O soto gari
  • Ko uchi gari
  • O uchi gari
  • Hiza guruma

Katame Waza

 • Osae Komi Waza
  • Hon kesa gatame
  • Kuzure kesa gatame
  • Yoko shiho gatame